UK u UN: Rusija pokušava da promeni demografski sastav Ukrajine

UK u UN: Rusija pokušava da promeni demografski sastav Ukrajine

Masovna deportacija stanovnika privremeno okupiranih teritorija Ukrajine od strane ruskih osvajača može ukazivati na nameru Moskve da promeni demografski sastav ovih regiona.

„Takođe smo zabrinuti da Rusija možda zapravo koristi prisilne deportacije i raseljavanje u pokušaju, nasilno, da promeni demografski sastav delova Ukrajine“, rekla je ambasadorka Barbara Vudvord, stalna predstavnica Ujedinjenog Kraljevstva pri Ujedinjenim nacijama. brifing Saveta bezbednosti o Ukrajini 7. septembra.

Vudvord je takođe osudio rusko stvaranje filtracionih logora na okupiranim teritorijama Ukrajine.

„Pozivamo Rusku Federaciju da dozvoli UN i drugim relevantnim međunarodnim organizacijama trenutan, potpun i nesmetan pristup onima koji se drže u filtracionim logorima i zatočeničkim centrima“, naglasio je diplomata.

Savet bezbednosti UN sastao se u sredu na zahtev Sjedinjenih Država i Albanije kako bi razgovarao o prinudnoj deportaciji ukrajinskih državljana od strane Rusije.