OKVIR

Šta je OKVIR?

OKVIR je sistem za informisanje. Obavlja prikupljanje i obradu informacija dostupnih na relevantnim lokacijama na mreži/veb-u (eng. web), ali i doprinosi dodavanjem novih informacija koje do tog trenutka na mreži nisu postojale. Pripremljene informacije isporučuje licima i sistemskim korisnicima pristupom prezentaciji i kroz popularne javne kanale, primenom široko zastupljenih i rasprostranjenih tehnologija.

Zašto je napravljen OKVIR?

Da omogući nepristrasan i brz pristup važnim informacijama. Komuniciranje važnih informacija, zbog masovnosti, hitnosti ili drugih sličnih karakteristika, prenošenje stavova lica koja predstavljaju javnu sferu, informacije koje su važne za kontekst u kome ona funkcioniše i značajne spoljne informacije koje na nju imaju uticaj su primeri sadržaja koji su ovde relevantni.

Šta je prednost OKVIR-a u odnosu na slične sisteme?

Primena novih i eksperimentalnih tehnologija za obradu jezičkih, akustičkih i vizuelnih sadržaja na bazi automatizovaog statističkog zaključivanja, mašinskog učenja i veštačke inteligencije. OKVIR koristi rezultate polja aktivnog istraživanja u relevantnim oblastima fundamentalnih nauka, tehnike i tehnologije, kao i evaluacije predloga naprednih rešenja dostupnih širokoj javnosti.

Ko podržava OKVIR?

Korisnici sistema OKVIR. Korišćenjem demonstriraju potrebu za njegovim postojanjem. Rad na njegovom izvođenju je razonoda grupe entuzijasta koji veruju da su odgovornost, moralnost i posvećenost vrednosti koje formiraju zdravu, bezbednu i produktivnu sredinu. Uzgajanje ovih kultura je eksperiment koji je motivisao čitav napor i pokret.

Da li mogu da sarađujem sa ili da radim za OKVIR?

Možeš, ukoliko se slažeš da su iskrenost, dobronamernost i predusretljivost važni za uspešnu saradnju i želiš da ih svakodnevno primenjuješ u svom radu, ali i da aktivno radiš na očuvanju njihove primene u radu svih oko sebe.

Piši nam na okvir.platforma. Nalog nam se nalazi na servisu za rukovođenje elektronskom poštom sistema Gugl.