NBS: Devizne rezerve 13,5 milijardi

NBS: Devizne rezerve 13,5 milijardi

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije su na kraju decembra, prema preliminarnim podacima, iznosile 13,5 milijardi evra, saopštila je danas centralna banka i navela da je u 2020. godini radi održavanja relativne stabilnosti na deviznom tržištu, prodala 1,45 milijardi evra neto.

Neto devizne rezerve, devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima, na kraju decembra iznosile su 11,1 milijardi evra.

Povećanje bruto deviznih rezervi u decembru je ostvareno u ambijentu u kojem je država dodatno smanjila svoje devizne obaveze po osnovu deviznih kredita i deviznih hartija od vrednosti, što je doprinelo smanjenju javnog duga Srbije, navodi se u saopštenju.