Nova rendgenska tehnologija može poboljšati dijagnozu COVID-19

Istraživački tim na Tehničkom univerzitetu u Minhenu (TUM) je po prvi put napravio rendgenske snimke tamnog polja pacijenata zaraženih COVID-19. Za razliku od konvencionalnih rendgenskih snimaka, slike tamnog polja vizualizuju mikrostrukturu plućnog tkiva, dajući na taj način dodatne informacije. Ovaj pristup ima potencijal da pruži alternativu kompjuterskoj tomografiji (CT), koja zahteva znatno veću dozu zračenja.

Dalje

Varijante SARS-CoV-2 mogu se prenositi između vrsta

Naučnici veruju da su slepi miševi prvi put preneli SARS-CoV-2 na ljude u decembru 2019. godine, i dok je virus od tada evoluirao u nekoliko varijanti kao što su delta i omikron, nova studija ukazuje da je virus i dalje veoma prenosiv između sisara. Istraživači sa Rochester Institute of Technologi (RIT) razvili su kompjuterske simulacije koje pokazuju da koronavirusi koriste svoje šiljaste proteine da se vežu za ćelije domaćina i kod slepih miševa i kod ljudi na skoro isti način.

Dalje

1 2 3 91