U teškim slučajevima COVID-19, neutrofili rade danonoćno

Tok infekcija virusom SARS-CoV-2 zavisi ne samo od toga koliko je virus agresivan, već i od imunološkog odgovora zaražene osobe. Koristeći jednoćelijsku analizu, grupa istraživača predvođena Samantom Praktiknjo iz Berlinskog instituta za zdravlje u Charite (BIH), Markusom Landthalerom iz Mak Delbruck centra i Jakobom Trimpertom sa Freie Universitat Berlin, identifikovala je dva različita obrasca koji su tipični za umjerenu i teški tokovi bolesti, respektivno. Naučnici su mogli da prate tokom vremena šta se dešava u molekularnoj biologiji od početka infekcije do oštećenja organa.

Dalje

Smrtni slučajevi koji se mogu izbeći tokom COVID-19 povezani sa hroničnim nedostatkom osoblja

Nova studija objavljena u Međunarodnom časopisu za sestrinske studije pokazala je da je veća vjerovatnoća da će osobe sa COVID-19 umrijeti u bolnicama koje su imale hronični nedostatak osoblja prije pandemije. Ova studija je jedna od prvih koja je dokumentovala kontinuirane opasnosti po javno zdravlje dopuštanja tolikom broju američkih bolnica da racionišu sestrinsku negu nedostatkom osoblja za medicinske sestre.

Dalje

Virus koji izaziva COVID-19 može ostati u spermi 110 dana nakon infekcije

Istraživači sa Univerziteta Sao Paulo (USP) u Brazilu prvi put su pokazali da SARS-CoV-2, virus koji izaziva COVID-19, može ostati u spermi pacijenata do 90 dana nakon otpusta iz bolnice i više do 110 dana nakon početne infekcije, smanjujući kvalitet sperme. Studija je objavljena u članku objavljenom u časopisu Andrologija. Autori sugerišu da ljudi koji planiraju da imaju decu treba da prate period „karantina“ nakon oporavka od COVID-19.

Dalje

1 2 3 127