Đukanović vratio zakone

Đukanović vratio zakone

Predsednik Crne Gore Milo Đukanović vratio je danas na ponovno odlučivanje zakone koje je donela Skupština Crne Gore 29. decembra 2020. godine, među kojima i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o slobodi veroispovesti ili uverenja i pravnom položaju verskih zajednica.

U saopštenju Đukanović navodi da je shodno članu 90 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, propisano da se „kvorum utvrđuje primenom elektronskog sistema za glasanje, na način što je svaki poslanik dužan da se lično identifikuje (prijavi) ubacivanjem identifikacione kartice u poslanički pult na svom sedištu ili na osnovu evidencije generalnog sekretara Skupštine“.

Stoga je otvoreno pitanje da li je prilikom početka te sednice i usvajanja njenog dnevnog reda postojao kvorum, a samim tim i pitanje demokratskog legitimiteta, kao i usaglašenosti usvojenih zakona sa Ustavom Crne Gore i važećim pravnim propisima, naveo je Đukanović.

Takođe, ukazao je i na otvoreno pravno pitanje konstatovanja prestanka mandata poslaniku Filipu Adžiću i potvrđivanja mandata Suade Zoronjić, s obzirom na većinski donešenu negativnu odluku Državne izborne komisije, kao i na ukupnu parlamentarnu praksu u Crnoj Gori da se mandat člana parlamenta potvrđuje tek na predlog tog nezavisnog institucionalnog autoriteta.