Usvojen Predlog zakona o socijalnim kartama

Usvojen Predlog zakona o socijalnim kartama

Skupštinski Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo usvojio je danas Predlog zakona o socijalnoj karti u načelu, koji je Vlada Srbije dostavila 22. januara.

Poslanik sa liste „Aleksandar Vučić – za našu decu“ Vuk Mirčetić podržao je predloženi zakon i pozitivno ocenio što će se voditi podaci o tome ko je pristupio bazi podataka.