Savet Evrope isključio Rusiju iz članstva

Savet Evrope isključio Rusiju iz članstva

Savet Evrope je isključio Rusiju iz članstva te vodeće evropske organizacije za zaštitu ljudskih prava, zbog agresije na Ukrajinu.

Komitet ministara Saveta Evrope odlučio je jutros na vanrednom sastanku da Rusija prestaje da bude članica posle 26 godina u toj organizaciji.

Odluka o isključenju Rusije iz članstva doneta je u okviru procedure pokrenute na osnovu člana 8 Statuta Saveta Evrope.

Parlamentarna skupština Saet Evrope sinoć je jednoglasno usvojila Mišljenje da Rusija više ne može da bude članica te organizacije.