Počeo postupak revizije korisnika javnih sredstava

Počeo postupak revizije korisnika javnih sredstava

Državna revizorska institucija (DRI) započela je postupak revizije 104 korisnika javnih sredstava, saopštila je danas ta institucija.

Postupak revizije je, između ostalog, započet u završnom računu budžeta za 2020. godinu i ministarstvima finansija, unutrašnjih poslova, kulture i informisanja, odbrane i nauke i tehnološkog razvoja, u Upravi za igre na sreću i Upravi za zajedničke poslove republičkih organa, Državnom veću tužilaca, Vrhovnom kasacionom sudu i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

S obzirom da je Program revizije poverljiv, DRI će u toku godine sukcesivno objavljivati preostale subjekte revizije u skladu sa izdavanjem Zaključaka o sprovođenju revizija.