SZO menja preporuke za vakcinu protiv COVID-a

SZO menja preporuke za vakcinu protiv COVID-a

Svetska zdravstvena organizacija je u utorak promenila svoje preporuke za vakcine protiv COVID-19, sugerišući da visokorizične populacije treba da dobiju dodatnu dozu 12 meseci nakon poslednjeg doterivanja.

Zdravstvena agencija je definisala populaciju visokog rizika kao starije odrasle osobe, kao i mlađe osobe sa drugim značajnim faktorima rizika. Za ovu grupu, agencija preporučuje dodatnu injekciju vakcine 6 ili 12 meseci nakon poslednje doze, na osnovu faktora kao što su starost i imunokompromitujuća stanja.

SZO je definisala grupu koja uključuje zdravu decu i adolescente kao „niskog prioriteta“ i pozvala zemlje da razmotre faktore poput opterećenja bolesti pre nego što preporuče vakcinaciju ove grupe.

Preporuke dolaze jer zemlje imaju različite pristupe svom stanovništvu. Neke zemlje sa visokim dohotkom, poput Ujedinjenog Kraljevstva i Kanade, već ovog proleća, šest meseci nakon njihove poslednje doze, već nude visokorizične lekove za COVID-19.

SZO je rekla da je ovo opcija za podgrupu ljudi koji su bili u posebnom riziku, ali su njene preporuke zamišljene kao globalni vodič za najbolju praksu.

Agencija je saopštila da je njen komitet eksperata takođe rekao da se dodatne vakcine za dopunsku vakcinu protiv COVID-a osim početne serije – dve injekcije i dopuna – više ne preporučuju za ljude sa „srednjim rizikom“.