Potvrđena optužnica protiv Miroslava Aleksića

Potvrđena optužnica protiv Miroslava Aleksića

Viši sud u Beogradu potvrdio je optužnicu Višeg tužilaštva koju je podiglo protiv vlasnika škole glume „Stvar srca“ Miroslava Aleksića, optuženog da za više silovanja i nedozvoljenih polnih radnji koje je počinio prema svojim učenicama.

Viši sud uskoro bi trebalo i da zakaže pripremno ročište čime bi otpočelo suđenje posle pola godine od Aleksićevog hapšenja, piše portal Nova.rs.

„Ispitujući optužnicu Višeg javnog tužilaštva, krivično vanpretresno veće je stalo na stanovište da prikupljeni dokazi tokom predistražnog i istražnog postupka daju dovoljno osnova za zaključak da je okrivljeni opravdano sumnjiv da je izvršio krivična dela koja su predmet optužbe“, navodi Viši sud.

Protiv ovog rešenja optuženi i njegov branilac mogu izjaviti žalbu Apelacionom sudu u Beogradu, u roku od tri dana od dana prijema rešenja.