Ministarstvo pravde: Elektronsko plaćanje sudskih taksi

Ministarstvo pravde: Elektronsko plaćanje sudskih taksi

Ministarka pravde Maja Popović navela je da je Ministarstvo pravde, uz integraciju sa sistemom Kancelarije za IT i eUpravu „+ePlaćanje“, razvilo portal za online plaćanje sudskih taksi „eplacanje.sud.rs“ kojim je svim strankama, fizičkim i pravnim licima, data mogućnost da na jednom mestu izvrše uvid u razrezane sudske takse na svom predmetu i da ih istovremeno izmire elektronskim plaćanjem, odnosno putem interneta. „Sistem je omogućen u svim osnovnim, višim i privrednim sudovima.

Plaćanje se vrši platnim i kreditnim karticama sa Portala Pravosuđa odabirom opcije “plati“ za unapred određenu taksu bez potrebe odlaska u banku, poštu ili prekucavanja podataka o iznosu, pozivu na broj, primaocu i broju računa u mobilne i druge aplikacije“, navela je ministarka Popović.