Danas osmaci polažu kombinovani test

Danas osmaci polažu kombinovani test

Osmaci trećeg dana male mature polažu kombinovani test.

Oko 68.280 budućih srednjoškolaca polaže ovogodišnji završni ispit, a zbog epidemijske situacije, u učionici je dozvoljeno prisustvo do 12 učenika, uz dva dežurna nastavnika.

Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škole biće objavljeni 27. juna, a konačni 2. jula.

Popunjavanje liste želja elektronskim putem preko portala Moja srednja škola je od 26. juna do 3. jula 2021. godine, a popunjavanje i predaja liste želja u osnovnoj školi, kao i unos u bazu podataka neposredno u osnovnoj školi je 3. i 4. jula.

Objavljivanje zvaničnih rezultata raspodele po školama i obrazovnim profilima je 11. jula.