Usvojeni poreski zakoni

Usvojeni poreski zakoni

Skupština Srbije usvojila je danas izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana koje propisuju povećanje neoporezivog dela dohotka sa 16.300 dinara na 18.300 dinara od 1. januara 2021.godine.

Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana produžava se mera koja se odnosi na poreske olakšice za novo zapošljavanje za godinu dana.

U pitanju je povrat na uplatu poreza i doprinosa i to od 65 do 75 odsto za svakog novozaposlenog.

Poslanici su usvojili izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Zakona o porezu na dodatu vrednost, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Zakona o tržištu kapitala i Zakona o javnoj svojini.