U Albaniju s ličnom kartom

U Albaniju s ličnom kartom

Skupština Srbije potvrdila je danas Sporazum o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Srbije i Saveta ministara Albanije o uzajamnom putovanju državljana, tako da će građani ove dve zemlje prelaziti granice sa ličnom kartom.

U Sporazumu se navodi da se važećim putnim ispravama za državljane Srbije smatra pasoš, diplomatski i službeni pasoš, putni list i biometrijska lična karta.

Za državljane Albanije važećim putnim ispravama smatraju se pasoš, diplomatski i službeni pasoš, važeći putni dokument za povratak u Albaniju i biometrijska lična karta.

Sporazum stupa na snagu 15 dana nakon prijema poslednjeg pisanog obaveštenja kojim se ugovorne strane diplomatskim putem uzajamno obaveštavaju da su ispunjeni uslovi prema njihovom unutrašnjem zakonodavstvu za stupanje na snagu Sporazuma.