Reorganizacija Srbijagasa

Reorganizacija Srbijagasa

Ministarstvo rudarstva i energetike je saopštilo danas da je spremno da pruži podršku planu reorganizacije „Srbijagasa“ koji je Vlada usvojila i koje će morati da se sprovede.

Državna sekretarka u Ministarstvu rudardstva i energetike Jovanka Atanacković rekla je na prvom sastanku operativne tehničke Radne grupe za praćenje sprovođenja zaključka Vlade o reorganizaciji „Srbijagasa“ da je cilj da Srbija dobije razvijen i profitabilan gasni sektor.

Ona je istakla da je „Srbijagas“ nosilac velikih investicija u gasnom sektoru i da to preduzeće mora da bude sposobno da ih efikasno realizuje.