Predsednik Ukrajine potpisao Zakon o autohtonim narodima u kome nema Rusa

Predsednik Ukrajine potpisao Zakon o autohtonim narodima u kome nema Rusa

Ukrajinski parlament je 1. jula, na inicijativu predsednika Volodimira Zelenskog, usvojio Zakon o autohtonim narodima Ukrajine. Kao autohtoni narodi označeni su oni koji su se formirali na teritoriji Krima – krimski Tatari, Karaimi i Krimčaci, a Rusi nisu na spisku.

U zakonu je navedeno šta je izvorni narod Ukrajine – to je autohtona etnička zajednica koja je nastala na teritoriji Ukrajine, ima svoj originalni jezik i kulturu, tradicionalne, socijalne, kulturne i zastupničke organe, doživljava sebe kao izvorni narod Ukrajine, predstavlja etničku manjinu u okviru stanovništva zemlje. Dokumentom se autohtonim narodima garantuju prava da imaju svoje obrazovne institucije i da se školuju na svom jeziku, kao i da imaju svoje medije.

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da negativno gleda na ideju predsednika Ukrajine Zelenskog o tome da Rusi budu isključeni sa liste autohtonih naroda u toj zemlji i naveo da podela naroda koju pravi Ukrajina na autohtone i neautohtone podseća na nacističku Nemačku.