Uniformisane snage čuvaće spoljnu granicu EU od idućeg meseca

Uniformisane snage čuvaće spoljnu granicu EU od idućeg meseca

Od idućeg meseca Evropska unija (EU) će prvi put angažovati stalnu uniformisanu jedinicu za čuvanje spoljnih granica, uključujući i onih na Balkanu, pod nazivom Stalne snage za graničnu i obalsku stražu što je, izmedju ostalog, odgovor na pograničnu krizu sa migrantima koja se dogodila u martu u Grčkoj.

Kako navodi portal Balkanska bezbednosna mreža, prva grupa od 260 pripadnika stalnih snaga završila je pripreme u Poljskoj, a obuka druge grupe započela je u oktobru u Bariju i trajaće šest meseci.

Tokom 2021. godine ova jedinica će brojati oko 700 ljudi iz cele EU, a zadaci su im provera identiteta, davanje odobrenja ili zabrane ulaska u EU, patroliranje granicom, traganje i spasavanje, borba protiv prekograničnog kriminala i razmena podataka.

Na konkurs za ovu formaciju 2019. prijavilo se više od 7,000 policajaca širom Evrope, uključujući Hrvatsku, Madjarsku, Rumuniju i Bugarsku.