Batut objavio operativni plan vakcinacije

Batut objavio operativni plan vakcinacije

Operativni plan za imunizaciju protiv COVID-19, koji je objavio Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, predvidja tri faze koje bi obuhvatile oko 1,75 miliona gradjana Srbije.

U prvoj fazi vakcinacije obuhvaćeni su zaposleni u zdravstvenim ustanovama sa najvišim rizikom od infekcije, kao i zaposleni u domovima za stara lica i drugim ustanovama socijalne zaštite.

Planirano je da u ovoj kateogriji vakcinacije bude sprovedena na 60 do 80 odsto zaposelnih, odnosno oko 85.400 ljudi. U prvoj fazi biće vakcinisani i starije uzrastne grupe stanovništva.

U drugoj fazi koja obuhvata do 20 odsto od ukupnog broja stanovništva biće obuhvaćene starije uzrasne grupe koje nisu obuhvaćene u prvoj fazi, osobe sa komorbiditetima koje ne spadaju u starije uzrasne grupe stanovništva kao i zaposleni u odredjenim ustanovama od značaja za funkcionisanje društva.

Za drugu fazu planira se imunizacija sa obuhvatom od 10 do 80 odstu, odnosno oko 736.000 ljudi.

Ukoliko se obezbede količine vakcine veće od potreba za vakcinaciju ciljnih grupa planiranih u prve dve faze imunizacije, plan se proširuje na treću fazu, koja bi trebala da obuhvati do 50 odsto ukupnog stanovništva Srbije.

U ovoj fazi trebalo bi da budu vakcinisani zaposleni u obrazovnim ustanovama sa manjim rizikom od transmisije virusa, esencijalno osoblje van medicinskog i obrazovnog sektora koje nije obuhvaćeno u drugoj fazi, zaposleni na proizvodnji vakcina i u laboratorijama na mestima sa visokim rizikom za infekciju.

U trećoj fazi će se imunizovati i osobe koje su usled svog socijalnog statusa u povećanom riziku od infekcije, kao što su migranti i tražioci azila u kolektivnom smeštaju, gradjani koje žive u nehigijenskim naseljima, beskućnici i osobe koje žive u ekstremnom siromaštvu i zatvorenici stariji od 50 godina.

U ovim kategorijama planiran je obuhvat od 75 odsto za vakcinaciju, odnosno oko 446.000 osoba.

Migranti i tražioci azila biće vakcinisani u prihvatnim centrima, a za osobe koje žive u nehigijenskim naseljima, beskućnike i osobe koje žive u ekstremnom siromaštvu biće posebno organizovani vakcinalni punktovi.