Dan zaštite podataka o ličnosti

Dan zaštite podataka o ličnosti

Dan zaštite podataka o ličnosti se ove godine obeležava na četrdesetogodišnjicu otvaranja za potpis Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, što je prvi pravno obavezujući međunarodni ugovor u ovoj oblasti.

Ovo je na skupu povodom Dana zaštite podataka izjavio poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović.