Rusija obustavlja prodaju deviza

Rusija obustavlja prodaju deviza

Banka Rusije je privremeno ograničila izdavanje gotovine sa deviznih računa Rusa. Ovo se navodi na sajtu regulatora.

Klijenti ruskih banaka moći će da podignu do 10.000 američkih dolara u gotovini sa svojih računa ili depozita. Preostala sredstva će biti izdata u rubljama po tržišnom kursu na dan izdavanja.

Tokom perioda ovog privremenog naloga, valuta će biti izdata u američkim dolarima, bez obzira na valutu računa. Konverzija ostalih valuta u USD vršiće se po tržišnom kursu na dan izdavanja.

Centralna banka je istakla da će Rusi moći da nastave da drže sredstva na deviznim depozitima ili računima; uslovi se neće promeniti.

Ograničenja će važiti od 9. marta do 9. septembra.