RFZO: Nije tačno da će bilo koja laboratorija prestati da radi

RFZO: Nije tačno da će bilo koja laboratorija prestati da radi

Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO), povodom izjave direktora Doma zdravlja Niš objavljene u dnevnom listu „Politika“, saopštio je da nije tačno da je reč o kovid laboratoriji, niti je tačno da će bilo koja laboratorija prestati sa radom, jer nisu odobrena sredstva od strane RFZO.

„Čudno je ponašanje i izjave direktora Doma zdravlja Niš da ne zna proceduru podnošenja zahteva za opredeljivanje dodatnih sredstava. Činjenica je da su sredstva potrošena, ali je isto tako tačno da su sredstva odobrena od strane RFZO, kao i da je potrebno da prođe proceduru usvajanja od strane Upravnog odbora RFZO“, naglašava RFZO.

Povodom informacije da u Domu zdravlja u Nišu nema više reagenasa i sanitetskog materijala za rad laboratorija u kovid ambulantama , RFZO ističe da je reč o biohemijskoj laboratoriji za koju su obezbeđena sredstva od strane RFZO i da stoga nije tačna informacija da RFZO ne odobrava sredstva za sanitetski materijal i reagense.