Putno osiguranje moguće nabaviti i preko RFZO

Putno osiguranje moguće nabaviti i preko RFZO

Građani Srbije putno osiguranje mogu nabaviti i preko dobrovoljnog osiguranja koje sprovodi Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO), u bilo kojoj filijali ili ispostavi, bez obzira na prebivalište osiguranika, saopšteno je.

Putna polisa RFZO omogućava osiguraniku da se u slučaju potrebe obrati najbližoj zdravstvenoj ustanovi u mestu u kome se zatekne van zemlje, ne ograničavajući ga na državne ustanove ili bilo kakvu drugu mrežu zdravstvenih ustanova.

Trošak u svakoj zdravstvenoj ustanovi u inostranstvu biće refundiran, uz račun i medicinski dokument, a rok za isplatu je 14 dana. Za priznavanje troškova nije od značaja ni to da li sa zemljom putovanja Srbija ima sklopljen međudržavni ugovor.

Cena porodične polise za Grčku, kao i bilo koju drugu evropsku zemlju uključujući i Tursku i Rusiju, za put od deset dana iznosi 780 dinara po osobi, za 15 dana 1.090 dinara, dok se put od pet dana može osigurati za 390 dinara.