Penzioneri još danas mogu da se prijave za odmor u banjama

Penzioneri još danas mogu da se prijave za odmor u banjama

Rok do koga penzioneri mogu da se prijave za besplatnu desetodnevnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima ističe danas.

Pravo na rehabiltaciju imaju starosni, invalidski i porodični penzioneri sa prebivalištem u Srbiji, čija penzija ne prelazi 29.378 dinara i koji nemaju drugih primanja.