Danas se obeležava Međunarodni dan dece obolele od karcinoma

Danas se obeležava Međunarodni dan dece obolele od karcinoma

Međunarodni dan dece obolele od karcinoma ustanovljen je 2002. godine od strane Međunarodne kofederacije Udruženja roditelja dece obolele od karcinoma, a od 2013 godine je postao deo Kalendara javnog zdravlja u Republici Srbiji.

Obeležava se 15. februara sa ciljem podizanja svesti o malignim bolestima u dečijem uzrastu, i dodatne podrške naporima koji imaju za cilj obezbeđivanje adekvatne dijagnostike, lečenja i podrške porodicama.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) procenjuje da se u svetu godišnje postavi oko 300.000 dijagnoza malignih bolesti kod dece uzrasta 0-19 godina. Najčešće vrste malignih bolesti u dečjem uzrastu bile su leukemije, tumori mozga, limfomi, neuroblastom i Vilmsov tumor.

Uspeh izlečenja karcinoma kod dece je veliki, znatno veći nego u populaciji odraslih. U visokorazvijenim zemljama sveta, stopa preživljavanja dostiže čak 84 odsto, a važno je napomenuti i da je ona u porastu čak i u pojedinim delovima sveta koji imaju slabije razvijene resurse ukoliko postoji lokalna i međunarodna podrška u ovoj oblasti.

Rano otkrivanje i tačna dijagnoza malignih bolesti kod dece mogu značajno uticati na povećanje verovatnoće preživljavanja, bolji odgovor bolesti na terapiju kao i manje skupo i manje intenzivno lečenje.

Najčešće maligne bolesti kod dece predškolskog uzrasta u 2019. godini odnose se na maligne neoplazme krvi i limfnog tkiva, na drugom mestu su maligne neoplazme organa za varenje.