Građanima Srbije ukinute restrikcije na putovanje u EU

Građanima Srbije ukinute restrikcije na putovanje u EU

Srbija se od danas i zvanično nalazi na listi zemlja za koje se ukidaju restrikcije na putovanje u EU. Današnja odluka Saveta EU odnosi se na dozvolu za ulazak preko granica EU, ali zdravstvene mere i dalje ostaju, napominju u Briselu.

”Savet EU poziva zemlje članice da od 18. juna 2021. godine postepeno ukinu restrikcije na spoljnim granicma za stanovnike Albanije, Australije, Izraela, Japana, Libana, Novog Zelanda, Severene Makedonije, Ruande, Singapura, Srbije, Juže Koreje, Tajlanada i SAD, uključujući i Kinu pod uslovom reciprociteta”, navodi se u današnejm saopštenju Saveta. U Evropskoj komisji kažu da je u proširenje liste ”bezbednih” trećih zemlja pitanju ”dobrodošla vest” koja govori o boljoj epidemiloška situacji u sve više država i regiona.