Stiže porez na oružje

Stiže porez na oružje

Poreska uprava Srbije saopštila je danas da je u toku dostava rešenja o utvrđenom porezu na registrovano oružje za 2020. godinu, a rok za plaćanje ove poreske obaveze je 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Sva rešenja za porez na registrovano oružje za 2020. godinu su predata pošti 14.12.2020. godine. Rešenja će se smatrati dostavljenim 15. dana od dana predaje pošti tj. 29.12.2020. godine, navodi se u saopštenju.

Prema Zakonu o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, obveznik poreza na oružje je lice na koje glasi oružni list, odnosno kolekcionarska dozvola, kao i dozvola za nošenje oružja,