Finansiranje RTS i RTV

Finansiranje RTS i RTV

Skupštinski Odbor za kulturu i informisanje prihvatio je danas u načelu Predlog zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima, koji je podnela Vlada, čiji je cilj da se obezbedi stabilno finansiranje i dovoljan iznos sredstava za rad javnih medijskih servisa do 31. decembra 2021. godine.

Pomoćnik ministra kulture i informisanja Slavica Trifunović rekla je da je predloženo da se u ovaj zakon doda član u kome se navodi „da se za obavljanje osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa, Javna medijska ustanova„Radio-televizija Srbije” i Javna medijska ustanova„Radio-televizija Vojvodine”, do 31. decembra 2021. godine, delimično finansiraju iz budžeta Republike Srbije“ i da će način prenosa sredstava Vlada utvrditi posebnim aktom.

Ona je, na sednici Odbora, rekla da je Zakonom o javnim medijskim servisima predviđeno da se oni mogu finansirati iz četiri izvora, i to iz takse za javni medijski servis, iz sredstava budžeta, komercijalnih, kao i iz ostalih prihoda.