Više od 710.000 izdatih Digitalnih zelnih sertifikata

Više od 710.000 izdatih Digitalnih zelnih sertifikata

Od puštanja Digitalnog zelenog sertifikata, izdato je više od 710.000 sertifikata i do sada nismo imali pritužbu ni jednog građanina da je imao bilo kakvih tehničkih problema prilikom prelaska granice, saopštila je danas Kancelarije za IT i eUpravu.

Odgovarajući na pitanje Tanjuga, Kancelarija za IT i eUpravu u saopštenju navodi da EU još nije standardizovala QR kod ni između zemalja članica, tako da aplikacija za očitavanje, koju trenutno koristi EU, ne može da očita ni sve QR kodove zemalja članica.