Državno veće tužilaca Vladi predložilo Zagorku Dolovac za još jedan mandat

Državno veće tužilaca Vladi predložilo Zagorku Dolovac za još jedan mandat

Državno veće tužilaca (DVT) saopštilo je da je utvrdilo listu kandidata i donelo odluku da Vladi Srbije predloži republičku javnu tužiteljku Zagorku Dolovac kao kandidatkinju za još jedan mandat na toj funkciji. Javnog tužioca, dalje na predlog Vlade Srbije, bira Skupština Srbije, a o predloženim kandidatima za republičkog javnog tužioca pribavlja se mišljenje nadležnog odbora Skupštine.

U saopštenju DVT navodi se da je na današnjoj sednici razmatralo prigovore tri podnosioca prijave na konkurs za izbor Republičkog javnog tužioca i jednoglasno odlučilo da se podneti prigovori odbiju kao neosnovani, s obzirom da Svetlana Tekić i Miodrag Mali nisu ispunili opšte uslove za izbor koji su objavljeni u oglasu za prijavu potencijalnih kandidata, dok prijava Dragane Obrenović nije bila blagovremena.