Čekanje na graničnom prelazu Horgoš od tri do pet sati

Čekanje na graničnom prelazu Horgoš od tri do pet sati

Na graničnom prelazu Horgoš i danas se beleže velike gužve, a zadržavanja su višesatna i na izlasku iz Srbije kao i na ulasku u zemlju.

Za izlazak iz zemlje čeka se duže od tri sata, dok je za ulazak u Srbiju potrebno više od pet sati.

Zbog ovakve situacijeputnici se preusmeravaju na granični prelaz Kelebija.