U Portugaliji ozakonjena eutanazija

U Portugaliji ozakonjena eutanazija

Portugalski parlament danas je usvojio zakon kojim se legalizuje eutanazija, ali je pitanje da li će on stupiti na snagu, jer je predsednik države Marselo Rebelo de Sousa, koji mora da ga potpiše, izjavio da se sa tim ne slaže.

On bi sada mogao da ga vrati parlamentu na novo odlučivanje ili da od Ustavnog suda traži mišljenje da li su ključne odredbe zakona u skladu sa najvišim pravim aktom, prenosi Politiko.