Tači traži odbacivanje optužnice jer se ne zasniva na izveštaju Dika Martija

Tači traži odbacivanje optužnice jer se ne zasniva na izveštaju Dika Martija

Odbrana bivšeg predsednika Kosova i komandanta OVK Hašima Tačija zatražila je od suda za zločine OVK da povuče optužnicu protiv njega zato što nije zasnovana na izveštaju specijalnog izvestioca Saveta Evrope Dika Martija.

„Nijedna od optužbi protiv Tačija ne odnosi se na izveštaj Saveta Evrope ‘Nečovečno postupanje sa ljudima i nezakonita trgovina ljudskim organima na Kosovu’ koji je sastavio Dik Marti“, tvrdi Tačijev branilac Dejvid Huper u zahtevu objavljenom na internet stranici suda.

Branilac Huper zatražio je da optužnica bude povučena zato što sud nema nadležnost za zlodela koja nisu navedena u Martijevom izveštaju.