Skupština Republike Srpske usvojila odluku o vraćanju nadležnosti

Skupština Republike Srpske usvojila odluku o vraćanju nadležnosti

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zaključke u vezi sa informacijama o prenosu nadležnosti i Deklaraciju o ustavnim principima.

Zaključcima o prenosu nadležnosti predviđeno je da se zakoni i drugi propisi kojima je preneta nadležnost sa Republike Srpske na BiH neće primenjivati na teritoriji RS.

Radi se o nadležnostima u oblasti indirektnogoporezivanja, pravosudnih institucija i oblastiodbrane i bezbednosti.

Skupština je zadužila Vladu da u roku od šest meseci uputi na razmatranjezakonekoji će omogućiti nesmetano funkcionisanje RS po povratku nadležnosti.

Takođe, Skupština je zadužila Vladu da u koordinaciji sa predsednicom RS, pripremi tekstUstava RSkojim će se vratiti sve nadležnosti Srpske, izuzimajući one koje po Ustavu BiH pripadaju Bosni i Hercegovini.

Narodna skupština Republike Srpske povukla je saglasnost od 30. oktobra 2003. godine kojom je nadležnost iz oblastiindirektnog oporezivanjau okviru sistema poreske politike preneta na Parlamentarnu skupštinu BiH, kako bi se omogućilo razmatranje i usvajanje Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH.

Ovom odlukom na teritoriji Srpske zakoni o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH, o uplatama na jedinstveni račun i raspodeli prihoda, o Upravi za indirektno oporezivanje, o postupku indirektnog oporezivanja, o postupku prinudne naplate indirektnih poreza, o porezu na dodatu vrednost i Zakon o akcizama u BiH neće se primenjivati nateritoriji Republike Srpskeod dana stupanja na snagu Zakona o porezu na dodatu vrednost u Republici Srpskoj i Zakona o akcizama Republike Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske povukla je saglasnost iz 2004. godine o prenošenju određenih odgovornosti entiteta kroz uspostavljanjeVisokog sudskog i tužilačkog savetaBiH.

Narodna skupština RS zadužila je Vladu Srpske da u roku do šest meseci uputi na razmatranje i usvajanje Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savetu Republike Srpske, dok se taj zakon BiH neće primenjivat od dana kada bude usvojen zakon RS.

Narodna skupština Republike Srpske povukla je odluku iz 2005. godine o prenosu nadležnosti iz oblastiodbranena institucije BiH.

Vlada RS u roku od šest meseci treba da predloži Skupštini zakone o odbrani i bezbednosti, a kada oni budu usvojeni, prestaće da se primenjuju Zakon o odbrani BiH , Zakon o službi u Oružanim snagama BiH, Zakon o Obaveštajno-bezbednosnoj agenciji BiH i Zakon o Agenciji za istrage i zaštitu BiH,prenosiRTRS.