Crna Gora: Veljović neće biti direktor Uprave policije

Crna Gora: Veljović neće biti direktor Uprave policije

Potpredsednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović objavio je na Tviteru da Veselin Veljović više neće biti direktor Uprave policije.

„Završen sastanak s direktorom Uprave policije Veselinom Veljovićem. Dogovoreno da gospodin Veljović više neće biti direktor“, napisao je Abazović.

Kako pišu „Vijesti“, prema Zakonu o unutrašnjim poslovima, za direktora policije može da bude imenovano lice koje, pored opštih uslova propisanih zakonom, ima najmanje 15 godina radnog iskustva na poslovima s visokom stručnom spremom, od čega najmanje pet godina na rukovodećim radnim mestima u policiji, sudu, državnom tužilaštvu ili Agenciji za nacionalnu bezbednost.

Direktora, na osnovu javnog konkursa, imenuje i razrešava Vlada Crne Gore, na predlog ministra nadležnog za unutrašnje poslove. Predlog za imenovanje direktora Vlada dostavlja Skupštini Crne Gore, radi davanja mišljenja.