Dačić: I neke proevropske stranke protive se promeni Ustava

Dačić: I neke proevropske stranke protive se promeni Ustava

Predsednik parlamenta Ivica Dačić izjavio je na javnom slušanju o promeni Ustava u oblasti pravosuđa da je paradoks to da se Narodna skupština najviše zalaže za promenu Ustava, a da oni kojih se to tiče, odnosno sudije i tužioci, ne izražavaju veliku podršku.

Paradoks je, kaže Dačić, i da se mnoge stranke koje govore o tome da su proevropske političke partije, takođe protive promeni Ustava.

Dačić je u tom smislu upitao predstavnike diplomatskog kora, koji su prisustvovali javnom slušanju, da li je sve što se radi u vezi sa promenom Ustava u skladu sa njihovim preporukama.

On je naveo da su u Narodnoj skupštini održane četiri runde javnog slušanja, na kojima su pored narodnih poslanika učestvovali predstavnici pravosuđa, advokatskih komora, univerziteta, kao i civilnog sektora koji se bavi vladavinom prava. Dačić je podsetio da će 8. juna biti održatna plenarna sednica parlamenta posvećena upravo ustavnim promenama.

Kako je naveo, narodni poslanici će se izjasniti o predlogu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo o izmeni Ustava.

„Nakon toga Odbor će utvrditi konkretan tekst izmena Ustava, odnosno amandmana, o kojem će se Narodna skupština u plenumu ponovo izjasniti“, rekao je Dačić.

Ponovio je da će posle biti sproveden referendum na kojem će građani dati konačnu reč o ovim predlozima.