Zagorka Dolovac predstavila Program rada kao kandidat za novi mandat

Zagorka Dolovac predstavila Program rada kao kandidat za novi mandat

Kandidatat za novi mandat i aktuelni Republički javni tužilac (RJT), Zagorka Dolovac, danas je Komisiji Državnog veća tužilaca (DVT) predstavila Program organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva za period od 2022. do 2028. godine.

Program je napisan na 70 strana i objavljen na sajtu DVT, a predstavljanju Programa mogla je da prisustvuje zainteresovana javnost. Kao prioritete rada Republičkog javnog tužioca, Dolovac je u programu istakla odlučnu borbu protiv kriminala, naročito protiv korupcije, organizovanog kriminala i drugih teških krivičnih dela, uključujući privredni kriminal, pranje novca, oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela, trgovinu narkoticima, oružjem, ljudima i krijumčarenje ljudi, kao i visokotehnološki kriminal.