Kragujevac proverava više od 600 diploma zaposlenih u upravi

Kragujevac proverava više od 600 diploma zaposlenih u upravi

U Kragujevcu su odlučili da provere ispravnost diploma svih zaposlenih u gradskoj upravi, od službenika do funkcionera, a u okviru reorganizacije čiji je cilj efikasniji rad gradskih službi i podizanje kvaliteta usluga.

Kako je objavljeno na sajtu grada, više od 600 diploma poslato je na proveru Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nadležnim obrazovnim institucijama.