Kragujevac: Ukinuta dnevna parking karta u nultoj zoni

Kragujevac: Ukinuta dnevna parking karta u nultoj zoni

Od 1. januara, 2021. godine, JKP Šumadija ukinula je dnevnu parking karta u zoni 0. Takođe, vremensko ograničenje parkiranja u zoni 0 menja sa 180 na 120 minuta, odnosno ukida se treći sat parkiranja.

Plaćanje usluge parkiranja vrši se kupovinom parking karte ili slanjem SMS poruke na broj 8340 – satna karta za zonu 0 (maksimalno 120 minuta), a cena usluge iznosi 55 dinara za prvi sat, odnosno 78 dinara za drugi sat parkiranja.