„Srbijagas“ objavio cene gasa koje će važiti od 1. oktobra

„Srbijagas“ objavio cene gasa koje će važiti od 1. oktobra

Javno preduzeće “Srbijagas” objavilo je na svojoj internet stranici cene gasa za javno snabdevanje po kilovat-satu koje će važiti od 1. oktobra, prenosi Sputnjik.

Za grupu kupaca “mala potrošnja”tarifa“energent” iznosi 3,42 dinara po kilovat-času, a naplata naknada po mestu isporuke je 1.984,39 dinara godišnje.

Cena vanvršne, ravnomerne i neravnomerne potrošnje u kategoriji ispod šest bara, kroz tarifu “energent” je 3,27 dinara pokilovat-satu, tu su i tarife “kapacitet” od 7,88 do 19,59 dinara po kWh, a merno mesto tarifirano je sa 1.984,39 dinara.

Kod potrošača na pritisku između šest i 16 bara tarifa energent je 3,16 dinara po kWh, kapacitet od 5,71 dinara za vanvršnu do 14,12 dinara po kilovat-času za neravnomernu potrošnju.

Tarifa “naknada po mestu isporuke” je kod ovih potrošača jedinstvena i iznosi 19.843,90 dinara. Sve cene su iskazane bez PDV-a,naveli suiz Srbijagasa.

Polovinom avgusta JP “Srbijagas” je objavio da će se od 1. oktobra tarife za kapacitet i energent umesto u kubnim metrima izražavati u kilovat-satima.

Srbijagas je tada na svom sajtu objavio da je dobio saglasnost Agencije za energetiku na odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, a u skladu sa odlukom o izmenama i dopunama metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje iz ove godine.