SAD: Broj pruženih tretmana raka smanjen u prvoj godini COVID-19

SAD: Broj pruženih tretmana raka smanjen u prvoj godini COVID-19

U prvoj godini pandemije, došlo je do značajnog smanjenja broja pruženih tretmana raka, što je rezultat smanjenja broja dijagnoza raka, prema studiji objavljenoj na internetu 9. novembra u JAMA Onkologija.

Dr Letisija M. Nogueira, M.P.H., iz Američkog društva za borbu protiv raka u Kenesou, Džordžija, i kolege su ispitale promene u apsolutnom broju, proporcijama i modalitetima lečenja raka koji se pružaju novodijagnostikovanim pacijentima tokom prve godine pandemije. Istorijski podaci su korišćeni za izračunavanje očekivanog broja procedura za svaki modalitet lečenja u 2020. godini.

Ukupno je uključeno 3.504.342 pacijenata: 1.214.918 u 2018. godini; 1,235,584 u 2019; i 1.053.840 u 2020. godine. Istraživači su otkrili da je u 2020. godini bilo oko 98.000 manje namernih namena, 38.800 manjeg hemoterapijskog režima, 55.500 manje radijacionih regija, a 6.800 manjih imunoterapijskih režim i 32.000 manje hormonalnih terapije pokrenulo se u poređenju sa očekivanim lečenjem godine trendovi.

Nije primećena značajna promena u tipu lečenja karcinoma koji se pruža tokom prve godine pandemije za većinu procenjenih mesta i stadijuma raka, sa izuzetkom značajnog smanjenja udela pacijenata koji su primali operaciju očuvanja dojke i terapiju zračenjem i značajno povećanje proporcije podvrgnutih mastektomiji zbog raka dojke I stadijuma tokom prvih meseci pandemije.

„Smanjenje je verovatno rezultat smanjenja broja pacijenata sa dijagnozom raka, a ne promena u strategiji lečenja“, pišu autori.