Za finansiranje medija izdvojeno 310 miliona dinara

Za finansiranje medija izdvojeno 310 miliona dinara

Pomoćnica ministarke Snežana Trifunović rekla je na skupštinskom odboru za kulturu da je za konkurse za sufinansiranje medijskih sadržaja izdvojeno 310 miliona dinara i 15 miliona za pojedinačna davanja, kao i da su sve radne grupe – za bezbednost i zaštitu novinara i za praćenje sprovođenja akcionog plana Medijske strategije bile veoma aktivne.

Skupštinski odbor za kulturu i informisanje usvojio je danas izveštaj o radu Ministarstva kulture i indormisanja od februara do aprila.