Venecijanska komisija: Pozitivno o revidiranim amandmanima

Venecijanska komisija: Pozitivno o revidiranim amandmanima

Venecijanska komisija ocenila je danas da revidirani nacrt ustavnih amandmani o pravosuđu u Srbiji ispunjavaju „većinu ključnih preporuka“ i da je njihova „puna i brza implementacija ključna“.

„Revidirani ustavni amandmani, ako budu usvojeni, imaju potencijal da donesu značajne pozitivne promene u srpskom pravosuđu, ali mnogo će zavisiti od njihove primene. Sadašnja ustavna reforma je neophodan i važan prvi korak u procesu, ali ne predstavlja završetak ovog procesa“ naglašava Venecijanska komisija.

Ovo telo stručnjaka za ustavno pravo Saveta Evrope, u novom hitnom mišljenju o revidiranom nacrtu ustavnih amandmana u Srbiji, konstatuje da „treba pozdraviti“ činjenicu da je ispunjena većina ključnih preporuka iz oktobarskog mišljenja, a pre svega ona o sastavu Visokog saveta sudstva.