Usvojen Zakon: Porodiljama naknada za odsustvo najmanje u visini minimalca

Usvojen Zakon: Porodiljama naknada za odsustvo najmanje u visini minimalca

Skupština  Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom. Prema novim odredbama, između ostalog, naknada za porodiljsko odsustvo ne može biti manja od minimalne zarade utvrđene na dan otpočinjanja tog odsustva.

Do sada važeće zakonsko rešenje, kojim se za obračun naknade zarade uzmala ukupna zarada u poslednjih 18 meseci, pa zatim delila na 18, nije bilo dobro, posebno za mame koje su radile kraći vremenski period. Tako je dolazilo do situacija da pojedine porodilje dobijaju naknadu od svega nekoliko hiljada dinara.

Poslanici su usvojili i predlog da ovaj zakon, zbog posebnog društvenog interesa, na snagu stupi danom objavljivanja u Službenom glasniku, a ne osam dana po njegovom objavljivanju kako je to  uobičajeno, saopštilo je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju.