Skupština usvojila Zakon o socijalnoj karti

Skupština usvojila Zakon o socijalnoj karti

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o socijalnoj karti, kojim je predviđena pravednija raspodela novca opredeljnog za socijalna davanja.

Zakonom o socijalnoj karti predviđeno je uspostavljanje registra Socijalna karta, jedinstvene i centraliziovane evidencije u elektronskom obliku, koja sadrži tačne i ažurne podatke o socijalno-ekonomskom statusu pojedinaca i sa njim povezanih lica i koja omogućava korisnicima podataka da obavljaju poslove obrade podataka radi utvrđivanja činjenica neohpodnih za ostvarivanje prava i usluga iz oblasti socijalne zaštite.