Rok za uplatu treće rate odloženih poreza i doprinosa ističe u ponedeljak

Rok za uplatu treće rate odloženih poreza i doprinosa ističe u ponedeljak

Poreska uprava Srbije danas je podsetila poreske obveznike koji su ostvarili pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u vreme pandemije korona virusa da rok za uplatu treće rate ističe u ponedeljak, 12. aprila.

„Dužnik koji ne izmiri ratu u propisanom roku gubi pravo na odlaganje plaćanja obaveza po osnovu poreza i doprinosa i celokupni preostali poreski dug dospeva danom gubitka prava na odlaganje plaćanja“, navode u Poreskoj upravi.