Raspisan konkurs za izbor Republičkog javnog tužioca

Raspisan konkurs za izbor Republičkog javnog tužioca

Držvano veće tužilaca raspisalo je konkurs za izbor novog Republičkog javnog tužioca, na mandat od pet godina.

Kandidati prijave mogu podneti u roku od 15 dana od objave u „Službenom glasniku Republike Srbije“ od 13. maja.

Aktuelnom Republičkom javnom tužiocu Zagorki Dolovac, koja je na toj funkciji od 2010. godine, drugi po redu manadat ističe 31. decembra ove godine.

Ona ima pravo da se ponovo kandidauje za Republičkog javnog tužioca.

Inače Republičkog javnog tužioca bira Narodna skupština na predlog Vlade.

Pre toga, Komisija DVT ocenjuje program kandidata za unapređenje rada tužilaca, a DVT potom listu kandidata, dostavlja Vladi koja je formalni predlagač kandidata koje bira skupština na mandat od pet godina.

U konkursu se navodi da kandidati prilikom prijave treba da dostave potpunu ličnu i radnu biografiju, na formularu koji je objavljen na internet prezentaciji DVT, kao i program organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva.

Kandidat koji je nosilac javnotužilačke funkcije ne podnosi dokaze o ispunjenosti uslova za izbor, navodi se na sajtu DVT.