Poskupele republičke takse od 1. jula

Poskupele republičke takse od 1. jula

Vlada Srbije 17. juna objavila je u Službenom glasniku usklađene dinarske iznose iz Tarife republičkih administrativnih taksi koji su počeli da se primenjuju od 1. jula.

Zaokruživanje iznosa taksi se vrši tako što se do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na 10 dinara.

Takse za zahteve i uverenja su 330 dinara, žalba državnom organu 490 dinara, overa potpisa 430 dinara, a overa autentičnosti rukopisa 240 dinara. Novi iznos takse na zahtev za izdavanje dozvole za nošenje oružja je 8.640 dinara, dok su takse za izdavanje vozačkih dozvola 290 dinara, a za saobraćajne su u rasponu od 240 dinara za nalepnicu do 2.400 dinara za potvrdu.

Tumačenje o primeni republičkih propisa građanima će se taksirati sa 1.660 dinara, a firmi ili preduzetniku 13.470 dinara.