Počelo PISA testiranje učenika u Srbiji

Počelo PISA testiranje učenika u Srbiji

U Srbiji je jutros počelo „PISA 2022“ testiranje funkcionalnog znanja učenika i trajaće do 18. aprila.

Škole koje učestvuju u istraživanju izabrane su metodom slučajnog uzorka i testiranje se vrši na uzorku od oko 7.600 učenika starosti od 15 godina iz 193 škole.

Tokom testiranja učenici na računarima rade zadatke u domenima čitalačke pismenosti, nauke, matematike i kreativnog mišljenja.

„Testiranje funkcionalnog znanja trajaće dva sata, a nakon toga učenici popunjavaju upitnik u trajanju od 35 minuta, koji ispituje njihove stavove prema životu, školi i učenju.

Ne postoji posebna priprema za učenike. Ideja je da se pokaže dosadašnje stečeno znanje i realno stanje obrazovnog sistema”, istakla je Marija Obradović, nastavnica hemije i koordinatorka PISA testiranja.