Obustava rada advokata 5. jula

Obustava rada advokata 5. jula

Upravni odbor Advokatske komore Srbije odlučio je da u ponedeljak, 5. jula, bude organizovana jednodnevna obustava rada advokata na celoj teritoriji Srbije, a zbog predloga Odbora Skupštine Srbije za ustavna pitanja i zakonodavstvo da se donesu tri autentična tumačenja.

Kako je navedeno, reč je o odredbama člana 1066. stav 2 Zakona o obligacionim odnosima, odredbama člana 41. stav 1 i 2 i člana 43. stav 2 i 3 Zakona o zaštiti potrošača i odredbama člana 17. stav 1 Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.