Javni beležnici pozivaju građane da na vreme overe dokumenta za upis u škole

Javni beležnici pozivaju građane da na vreme overe dokumenta za upis u škole

Javni beležnici Srbije pozvali su građane da u njihovim kancelarijama blagovremeno obave besplatnu overu dokumenata potrebnih za upis u srednje škole i na fakultete, s obzirom na to da je dosadašnja javnobeležnička praksa pokazala da se stvaraju značajne gužve u poslednjim danima pred upis.

Overu fotokopija svedočanstava i diploma neophodnih za upis u srednje škole, kao i za prvi upis na fakultet, javni beležnici obavljaju besplatno u svih 197 kancelarija širom Srbije, tokom radnog vremena – svakog radnog dana od 9.00 do 17.00, saopštila je Javnobeležnička komora Srbije.

Javnobeležnička komora Srbije podseća da beležnici, u izuzetnim situacijama, mogu da rade i van radnog vremena, ali da im je za to potrebna posebna saglasnost Komore. U tom slučaju, i za besplatne overe, kao i za redovne overe, po obavezno primenjivoj javnobeležničkoj tarifi, građani plaćaju naknadu za rad van redovnog radnog vremena.

U saopštenju se navodi da javni beležnici ne naplaćuju ni overu dokumenata za potrebe konkursa za prijem u ustanove učeničkog i studentskog standarda, kao i za potrebe konkursa za korišćenje učeničkih i studentskih stipendija i kredita.

Pored overe ovih dokumenata, kod javnih beležnika besplatno se obavljaju i overe neophodne za upis u predškolske ustanove, kao i za upis u osnovnu školu.